Primul principiu: – hic et nunc – Totul se întâmplă/petrece aici & acum.

Cine sunt? Înainte de toate, sunt om. Și, tot înainte de toate, doresc și tind spre a deveni om integral.

Într-un anumit sens, s-ar putea spune că tind spre a fi și iubitor de înțelepciune.

Cred că, în ultimă (și, tocmai de aceea, în primă) instanță, fundamental și esențial pentru viața omului este aceasta: Amo ergo sum!

*Iar viața = devenirea noastră (cea) de fiecare clipă întru sau înspre dobândirea unui sens.

Moartea nu ne poate lua decât ceea ce nu am dat, dăruit, donat. Prin dar, noi ne regăsim și ne re-găsim pe noi înșine în ceilalți, iar ceilalți se regăsesc și se re-găsesc pe ei înșiși în noi. Prin dar, noi rămânem în viață și viața în(tru/tre) noi și după/dincolo de moarte.

Reclame